Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om boende för äldre

Om du har ett större behov av vård och omsorg kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. I Botkyrka kommun finns boenden med olika inriktningar. Du kan få boende för kortare perioder eller ett permanent boende med stöd dygnet runt.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är till för dig som har mycket omfattande behov av vård och omsorg. På boendet finns omsorgspersonal på plats dygnet runt som ser till att du får det stöd du behöver. Du har också tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och läkare vid behov.

På vård- och omsorgsboendet hyr du din egen lägenhet. Boendet står för höj- och sänkbar säng, men i övrigt möblerar du med dina egna möbler. Boendet serverar frukost, lunch, middag, mellanmål och fika. Du bestämmer själv om du vill äta hemma i din lägenhet, eller tillsammans med dina grannar. Maten lagas efter näringsberäknade recept. Du som har medicinska, religiösa eller etiska skäl får mat anpassad efter behov.

Personalen hjälper dig att komma ut på promenad och att delta i boendets gemensamma aktiviteter om du vill.

Servicehus

Servicehus är ett mer självständigt boende än ett vård- och omsorgsboende. Här får du stöd av hemtjänstpersonal som har sina lokaler i samma byggnad. Boendet ordnar gemensamma aktiviteter och vid behov finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist. Här kan du läsa mer om Orren servicehus.

Kortttidsboende och växelvård

Du som behöver extra omsorg tillfälligt, kan få komma till ett boende under en eller fler kortare perioder. Omsorgen kan du till exempel få om du är mycket svag efter en sjukhusvistelse, eller om dina anhöriga behöver avlastning. Du kan få omsorgen vid ett enstaka tillfälle (så kallad korttidsplats) eller vid flera återkommande tillfällen under en längre period (så kallad växelvård).

Boende med finsk inriktning

Du som talar finska kan få ett boende som har finsktalande personal om du önskar det. Prata med din handläggare när du ansöker. I Botkyrka finns finska avdelningar på Alby äng och Silverkronan vård- och omsorgsboende

Alby Äng vård- och omsorgsboende

Silverkronan vård- och omsorgsboende

Bo tillsammans med partner

Om ni är sammanboende (sambor) och överens om att ni vill fortsätta bo tillsammans, kan ni ansöka om att få flytta in tillsammans på ett boende.

Så mycket kostar boende

Vård- och omsorgsboende

På vård- och omsorgsboende betalar du hyra för din lägenhet samt en avgift för omsorg och mat.

Läs mer om avgifter

Servicehus

På servicehus betalar du hyra för din lägenhet samt en servicehusavgift för omsorg och gemensamma aktiviteter.

Läs mer om avgifter

Korttidsplats och växelvård

För korttidsplats/växelvård betalar du för mat och omsorg.

Läs mer om avgifter

Väntetid och möjlighet att välja

Om du fått ja på din ansökan om boende kontaktar kommunens boendesamordnare dig så fort det finns en ledig plats. Väntetiden kan variera, men senast tre månader efter att du fått beslut från din biståndshandläggare ska du få erbjudande om en boendeplats.

Botkyrka kommun har inte infört lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du bara kan få plats på ett kommunalt boende eller ett boende där kommunen köper platser.

Du kan önska vilket av Botkyrkas egna boenden du skulle vilja komma till. Vi tar hänsyn till dina önskemål, men du får en plats på det boende som först får en lägenhet ledig. Du kan då välja att ställa dig i en omflyttningskö och erbjuds sedan att flytta till det önskade boendet när det blir en lägenhet ledig där.


Ansök

E-tjänsten Medborgartjänst kan du använda både när du ansöker om omsorg och efter att du blivit beviljad stöd. Om du vill kan du ge samtycke till en närstående att få tillgång till e-tjänsten. Här hittar du en vägledning till hur e-tjänsten fungerar.

Det går också bra att ringa 08-530 610 00 eller besöka kommunens medborgarkontor för att få hjälp att ansöka.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: