Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Parkering

Bygglov kan behövas för andra anläggningar än byggnader. Detta regleras i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). En utomhusparkering räknas som en anläggning och behöver oftast bygglov.

Bygglov behövs inte för 1-2 st. parkeringsplatser vid en- och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov. Bygglov för parkeringsplats behövs inte heller om den görs med stöd av väglagen (SFS 1971:948) eller om marken i detaljplanen är avsatt till gata eller väg.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: