Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Samordnad vård- och omsorg

  • Samordnad individuell plan, SIP

    Du som behöver eller redan har stöd och vård från både kommunen och regionen, till exempel socialtjänst, omsorg, skola, habilitering och sjukvård, har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP.