Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök bygglov för plank

Ett plank är en konstruktion med mindre än 50 procent genomsiktlighet med syfte att ha en avskärmande effekt. Plank är bygglovspliktigt.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarata med prickmark i skala 1:400
  Rita in planket på kartunderlaget. Måttsätt alla nya plank och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader/plank på tomten. Mer information om situationsplan.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Måttsätt plankets längd och redovisa befintliga och nya marknivåer. Redovisa materialval och NCS kulörer/färgtyp. Mer information om fasadritning.
 • Teknisk beskrivning
  Mer information om teknisk beskrivning.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns här.

Utstakning och lägeskontroll krävs i ärendet.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: