Öppna mobilmenyn

Ansöka

Ansökan kan göras genom kommunens digitala e-tjänst eller genom en ansökningsblankett.

Ansökningsblanketten ska lämnas in med underskrift, innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en certifierad sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du bifoga en fullmakt.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan