Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansöka

Ansökan görs genom kommunens digitala e-tjänst.

Ansökan ska innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en certifierad sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du bifoga en fullmakt.

Läs mer om bygglovsansökan här.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: