Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs av familjerättens socialsekreterare.

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet i juridiskt avseende har en pappa/förälder.

Barn födda från 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 öppnas möjlighet att bekräfta faderskap eller föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverket. Det innebär att många ogifta, nyblivna föräldrar inte längre behöver boka tid hos kommunens familjerättsenhet utan istället sköta detta via dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse.

För faderskap/föräldraskap som inte är bekräftade under de första 14 dagarna efter barnets födelse får den som fött barnet en kallelse till familjerätten.

skatteverket.se hittar ni den e-tjänst där du kan bekräfta faderskap/föräldraskap. E-tjänsten på Skatteverket kan inte användas om du som fött barnet är under 18 år.

Faderskap/föräldraskap som inte är bekräftade hos Skatteverket

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs av familjerättens socialsekreterare.

För faderskap/föräldraskap som inte är bekräftade informerar Skatteverket den kommun där barnets mamma är folkbokförd. Familjerätten i folkbokföringskommunen inleder en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Barnets mamma får en kallelse från familjerätten.

I samband med fastställandet av faderskapet/föräldraskapet har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad för ert barn.

Assisterad befruktning

Har du blivit gravid genom assisterad befruktning i Sverige eller utomlands ska du visa upp dokument från kliniken som styrker den assisterade befruktningen.

Bekräfta faderskap/föräldraskap innan barnet är fött

Om det finns särskilda skäl kan ni som föräldrar välja att bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan födseln, tidigast två månader innan beräknad födsel. Kontakta familjerätten om ni vill bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan barnet är fött. Bra att veta är att familjerättens godkännande av bekräftelsen inte kommer förrän barnet är fött.

 

Kontakt

Kontakta familjerättens socialassistent på 076 115 01 27 eller ring familjerättens telefonrådgivning på 08-530 617 01.

Telefontider: måndag, tisdag, torsdag kl. 08.30-09.30 och kl. 13-14, onsdag kl. 13-14, fredag kl. 08.30-09.30.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: