Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Jordabalken

Jordabalken (SFS 1970:995) reglerar bland annat frågor om egendom. Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan kan lösas med jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: