Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Oro för barn och unga

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Barn som råkar illa ut behöver vuxna som ser vad som händer och reagerar. Om du känner oro för ett barn eller en ungdom, är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten genom att göra en orosanmälan.

Alla har ett ansvar

Om du misstänker att ett barn far illa men är osäker på vad du ska göra, ring oss! Vi kan vi ge dig råd och svara på dina frågor. Mottagningen för barn och unga har öppet alla vardagar.

Du behöver inte ha bevis för att barnet far illa. Det räcker med en misstanke eller oro. Det är vårt ansvar att utreda. Om du vill göra en anmälan kan du använda vår e-tjänst för orosanmälan.

Skyldighet för vissa yrkespersoner att göra orosanmälan

Alla som jobbar med barn och unga är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal i till exempel skola, fritids, sjukvården, Polisen och kyrkan. En sådan anmälare kan inte vara anonym.

Så gör du en orosanmälan

Barn kan fara illa av olika orsaker

Ett barn kan vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller att leva i en familj där de vuxna bråkar och slåss. Barnet kanske får för lite mat, bär trasiga kläder eller är ofta lämnat ensamt. Det finns många situationer som gör att ett barn far illa, och det är alltid vi vuxna som är ansvariga för att sätta stopp för det.

Hur visar ett barn att det far illa?

Ett barn som mår dåligt visar det på olika sätt. Vanliga symtom är nervositet, att barnet är ensamt, lukar illa eller är aggressivt. Barnet kan ha blåmärken, vara borta mycket från skolan, mobba andra barn eller skada sig själv.

Lyssna på barnet

Ett barn som berättar att det blir slaget, sparkat på eller inte får mat eller kläder, behöver du alltid ta på allvar. Hos lite äldre barn kan drogmissbruk, aggressivt beteende, prostitution eller att de på annat sätt skadar sig själva vara ett sätt för dem att visa att de far illa.

Ibland kan vuxna tänka att barnet har berättat i förtroende och därför inte ta itu med frågan. Barnet däremot undrar varför inget händer, eftersom det anförtrott sig till en vuxen. Ring oss gärna på 08-53062255 för att be om råd när ett barn har berättat eller visat ett beteende som väcker oro.

Stödet utformas för barnet och familjen

Efter en orosanmälan görs en förhandsbedömning. Då beslutar vi om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds träffar en handläggare barnet, vårdnadshavarna och andra som är viktiga för barnet. Utredningen ska avgöra om barnet och familjen behöver stöd från oss. Vi gör utredningen tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. Det är bara i de mest allvarliga fallen som vi behöver besluta mot vårdnadshavarnas eller barnets vilja.

Vad händer med syskon?

När vi får in en orosanmälan om ett barn som har syskon, tar vi alltid ställning till om syskonens situation också ska utredas. Så kan det bli om det finns en misstanke om att föräldrarna inte mår bra, att något i hemsituationen är oroväckande eller om det finns våld i familjen. Andra gånger finns en oro för bara ett av barnen, och då blir det bara en utredning om just det barnet.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: