Öppna mobilmenyn

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån.

Vid ansökan om bygglov behövs ritningar som beskriver det som ska byggas. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera. På fasadritningar ska nya och befintliga marklinjer redovisas.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: