Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Jäv

Att vara jävig innebär att vara partiskt på något sätt i ett ärende. En politiker i samhällsbyggnadsnämnden eller en tjänsteman som är jävig i ett ärende får inte delta i vare sig handläggningen eller beslutet. Jäv regleras i förvaltningslagen.

Det finns dubbla anledningar att undvika jäv, dels att hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma beslutets utgång, dels att undvika att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat objektivt och på saklig grund.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: