Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

APD-Plan

APD-plan är en förkortning av arbetsplatsdispositionsplan. Det är en ritning som visar var t.ex. containrar, bodar, upplag, sopstationer, ledningar, första hjälpen, samlingsplats, brandsläckare, brandfarlig vara m.m. finns på arbetsplatsen. APD-planen ska även lämnas till Södertörns brandförsvarsförbund. 

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: