Öppna mobilmenyn

Natur och friluftsliv

 • Vandringsleder

  Här finns både kortare och längre leder, alla med unik karaktär.

 • Naturreservat

  I Botkyrka kommun kan du besöka fantastiska naturområden och naturreservat.

 • Fiska i Botkyrka

  Välkommen att fiska i Botkyrka. Här kan du läsa mer om vad som gäller för fritidsfiske.

 • Utomhusbad i Botkyrka

  Botkyrka har många fina bad för dig som längtar efter ett dopp. Det finns badvänliga insjöar, sjöar och hav.

 • Lida filuftsområde

  Lida friluftsområde är den tillgängliga skogen, en plats där man både kan finna lugnet och det enkla äventyret.

 • Fågelskådning i Snäckstaviks våtmark

  Från skådarplattformen i den östra delen av våtmarken har du möjlighet att spana på ett mängd olika fåglar under årets gång. Du kan till exempel få syn på kricka, sångsvan, grönbena och skogssnäppa.

 • Tillstånd och dispens inom naturreservat

  Det finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i naturreservat. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden.

 • Dagvattenparker

  Parkerna tar hand om dagvatten från stora delar av kommunen och fungerar samtidigt rekreationsområden.

Naturkartan

Du hittar kartor, vandringsleder, information om tillgänglighet och mer på Naturkartan.se

Vinterskogen

Allemansrätten

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter.