Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Giltighetstid för lov

Ett lov (bygglov, rivningslov eller marklov) gäller i fem år men själva åtgärderna, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år.

Om du under byggets gång vill ändra något som redan har fått bygglov måste du först kontakta din handläggare.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: