Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fiska i Botkyrka

I Botkyrka är det tillåtet att fiska med handredskap såsom metspö, kastspö och pilk, i flera sjöar, Mälaren och Östersjön.

Två barn som metar vid strandkanten

Förutom sjöarna i Botkyrka gäller det fria handredskapsfisket även i Mälaren och i Östersjön.

Här får du fiska i Botkyrka kommun

På de platser som finns utmärkta på kartorna får du fiska på samma villkor som för det fria handredskapsfisket. Detta gäller i de områden som kommunen äger fiskerätten. Det är därför fisket i vissa sjöar inte gäller hela sjön.

På Lida kan du fiska utefter strandkanten eller från kommunens bryggor i Getaren.

Förutom sjöarna i Botkyrka gäller det fria handredskapsfisket även i Mälaren och i Östersjön.

Det fria handredskapsfisket

Du får fiska med handredskap i kustvattnet och i de fem stora insjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Reglerna gäller alla som är i Sverige, även utländska medborgare.

Det fria handredskapsfisket infördes 1985. Det kan ses som en slags utökad allemansrätt och allemansskyldighet.

Lagen innebär att du får fiska med handredskap i kustvattnet och i de fem stora insjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Reglerna gäller alla som är i Sverige, även utländska medborgare.

Vad är handredskap?

Lagen säger att handredskap är fiske med ”lina och krok som förs från hand”.

Exempel på detta är metspö, kastspö (spinn-, haspel- eller flugspö), pilk och liknande redskap.

Redskapet du fiskar med får inte ha mer än tio krokar.

Dragrodd, angelfiske och trollning är inte handredskapsfiske.

Du får inte fiska

 • kräftor i Botkyrka kommuns sjöar
 • i fågelskyddsområden
 • mer än för det egna hushållets behov
 • närmare yrkesfiskares redskap än 100 meter
 • samtdigt som personer badar i närheten
 • i tävlingssyfte utan tillstånd
 • med nät eller långrev vid Lida Friluftsgård
 • när modellbåtsklinngen har träning eller tävling vid sin brygga
 • i vissa områden av Getaren som har andra ägare. Då krävs fiskekort.

Fiskekort

Sportfiskarna har ett fiskekort som heter sportfiskekortet som ger dig möjlighet att fiska i flera sjöar. Detta gäller inte bara i Botkyrka utan för fiske i många sjöar i hela Stockholmsområdet.

Mer information om sportfiskekortet, vilka sjöar det gäller och var du kan köpa det kan du läsa på sportfiskarnas webbplats

Tävlingsfiske i Botkyrka

Det krävs tillstånd från Botkyrka kommun för att tävlingsfiska på kommunens fiskevatten. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge tillstånd till fiskeklubbar i Botkyrka för tävlingsfiske. Kontakta kommunen så hjälper vi dig. Tillstånd för tävlingsfiske krävs inte i Mälaren eller Östersjön.

Kräftpest

Kräftpest är en mycket smittsam sjukdom som dödar flodkräftan. Signalkräftan kan bära på sjukdomen, men dör vanligtvis inte av den.

För att stoppa spridning av sjukdomen är det mycket viktigt att desinficera verktyg och båtar som flyttas mellan olika sjöar och vattendrag.

Du kan desinficera dina redskap på fyra olika sätt:

 1. Torka till ”kruttorrt”.
 2. Tvätta i 70% sprit (T-sprit samt vatten).
 3. Koka i fem minuter.
 4. Frys i minst –10 C° i ett dygn.

PFAS i fisk

Förhöjda halter av PFAS har uppmätts i fisk från flera sjöar i Botkyrka. Kommunen har därför i samråd med Livsmedelsverket tagit fram tillfälliga kostråd för egenfångad fisk:

Tullingesjön och Bysjön: Allmänheten avråds äta egenfångad fisk.

Albysjön: Allmänheten rekommenderas att inte äta egenfångad fisk oftare än 2-3 tillfällen per år.

Aspen, Uttran och Getaren: Barn, ammande och gravida eller de som planerar bli gravida rekommenderas att inte äta egenfångad fisk oftare än 2-3 tillfällen per år och övriga vuxna kan äta fisk 1 gång per månad.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: