Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Funktionsnedsättning

 • Ansök och få stöd enligt LSS

  Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen.

 • Personlig assistans

  Att få personlig assistans innebär att få hjälp med grundläggande saker som till exempel att äta, förflytta sig eller att kommunicera med andra.

 • Personligt ombud

  Vi arbetar med att stödja dig med långvarig psykisk ohälsa som gör att du har svårt att söka den hjälp som du behöver och har rätt till.

 • Daglig verksamhet

  Daglig verksamhet är aktiviteter under arbetsliknande former för dig med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd, eller betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

 • Boende för dig med funktionsnedsättning

  Gruppbostad, bostad särskild service för vuxna, korttidshem för barn och ungdomar.

 • Bidrag för att anpassa bostaden

  Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.

 • Tolkning till teckenspråk

  Du som behöver tolkning till teckenspråk får det genom Tolkcentralen.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Om du har rörelsehinder kan du ansöka om ett parkeringstillstånd.

 • Boendestöd

  För att din vardag ska fungera bra kan vi hjälpa dig med det som du behöver extra stöd kring.

 • Nedsatt syn eller hörsel

  Det finns stöd och hjälp för dig som har nedsatt syn eller hörsel och har svårt att klara dig i vardagen.

 • Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i annan kommun

  Information till dig som har behov av stöd och omsorg och som planerar att tillfälligt vistas i en annan kommun.

 • Samordnad individuell plan, SIP

  Du som behöver eller redan har stöd och vård från både kommunen och regionen, till exempel socialtjänst, omsorg, skola, habilitering och sjukvård, har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP.

Färdtjänst och ledsagning

Fritidsaktiviteter

Vill du ha information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar eller med behov av särskilt stöd, kontakta Iréne Cederborg, handläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen.