Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Funktionsnedsättning

 • Ansök och få stöd enligt LSS

  Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen.

 • Personlig assistans

  Att få personlig assistans innebär att få hjälp med grundläggande saker som till exempel att äta, förflytta sig eller att kommunicera med andra.

 • Personligt ombud

  Boendestöd kan ges till dig som till följd av psykisk ohälsa eller missbruk har svårt att få vardagen att fungera.

 • Daglig verksamhet

  Daglig verksamhet är aktiviteter under arbetsliknande former för dig med utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller en hjärnskada som uppstått i vuxen ålder och har gått ut skolan.

 • Boende för dig med funktionsnedsättning

  Gruppbostad, bostad särskild service för vuxna, korttidshem för barn och ungdomar.

 • Boendestöd

  Boendestöd kan ges till dig som till följd av psykisk ohälsa eller missbruk har svårt att få vardagen att fungera.

 • Bidrag för att anpassa bostaden

  Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.

 • Tolkning till teckenspråk

  Du som behöver tolkning till teckenspråk får det genom Tolkcentralen.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Om du har rörelsehinder kan du ansöka om ett parkeringstillstånd.

 • Nedsatt syn eller hörsel

  Det finns stöd och hjälp för dig som har nedsatt syn eller hörsel och har svårt att klara dig i vardagen.

Färdtjänst och ledsagning

Fritidsaktiviteter

Vill du ha information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer kontakta Iréne Cederborg, handläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen.