Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är ett mindre hus, exempelvis ett garage, ett växthus eller en carport. Du behöver vanligtvis söka bygglov för att få uppföra en komplementbyggnad. Men det finns vissa undantag gällande bygglovsplikten.

Du behöver ansöka om bygglov om du ska bygga ett garage, växthus eller någon annan typ av komplementbyggnad. Det finns dock vissa undantag gällande dessa regler. Läs mer om Bygglovsbefriade åtgärder:

Bygglovsbefriade åtgärder (Attefalls)

Bygglovsbefriade åtgärder (Friggebod)

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: