Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Familj

 • Vårdnad, boende och umgänge

  Vi kan ge stöd till föräldrar som efter en separation har svårt att enas i frågor som rör barnen.

 • Familje- och föräldrastöd

  Hos oss kan du få telefonrådgivning, individuella råd eller stöd, familjesamtal och möten med släkt eller andra personer som är betydelsefulla för din familj.

 • Träffar för föräldrar och andra viktiga vuxna

  Vi erbjuder generella föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn, det vill säga både föräldrar och närstående. Du behöver inte ha några svårigheter i ditt föräldraskap.

 • Familjerådgivning

  Har ni som par eller familj problem i er relation? Då kan du vända dig till familjerådgivningen för stöd.

 • Familjecentraler

  På Botkyrkas familjecentraler möter du både mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.

 • Bekräfta faderskap och föräldraskap

  Faderskap och föräldraskap fastställs av familjerättens socialsekreterare.

 • Dödsfall

  Här kan du läsa om vad som gäller vid bouppteckning, dödsboanmälan, begravningskostnader och borglig begravning.

 • Att möta barn i svåra situationer

  Att skapa ett lugn och en stabil hemmamiljö är viktigt när du möter barn som kan ha upplevt svåra saker. Här finns råd och stöd för dig som är vuxen.

 • Gruppverksamhet för barn som har föräldrar som inte bor ihop

  Familjerätten har gruppverksamheten Skilda världar för dig som tycker det vore skönt att prata med andra barn som har föräldrar som inte bor ihop.

 • Boka vigsel

  Ni kan boka en borgerlig vigsel i kommunhuset.

 • Adoption

  När du vill ansöka om att adoptera ett barn och är bosatt i Botkyrka kommun vänder du dig till familjerätten.

 • Notarius publicus

  Notarius publicus är en jurist som bland annat kan hjälpa till med olika former av intyg och att bestyrka namnunderskrifter.

 • Är du orolig att ditt barn använder droger?

  Du som förälder gör skillnad. Prata tidigt med ditt barn om riskerna med tobak, alkohol och andra droger. Du behöver inte veta att ditt barn har börjat dricka alkohol eller använda andra droger för att kontakta miniMaria.

Stöd i din föräldraroll

Du kan få stöd och råd i din föräldraroll. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för barn till och med 6 år och för dig som är förälder.

Öppna förskolor

Våld i nära relationer

Du som utsätts för våld har rätt till hjälp. Du kan vara anonym och hjälpen är gratis.

Läs mer om våld i nära relationer

Stöd för dig som är anhörig

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig.