Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ingrepp i bärande konstruktion

Om du ska göra ett ingrepp i bärande konstruktion behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan. Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får börja använda bostaden ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmäl

Checklista för handlingar

För att vi ska kunna bedöma din anmälan behöver du skicka med ett antal handlingar tillsammans med din anmälan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Tomtkarta i skala 1:100
  Av ritningen ska det framgå var i byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösning på lägenheten/huset före och efter planerad åtgärd. Mer information om planritning.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar ska finnas på alla berörda fasader. Markera vilka fasader och/eller fasaddetaljer som ska ändras exempelvis fönster monteras eller dörr som flyttas. Mer information om fasadritning.
 • Konstruktionsritning/konstruktionshandling
  En konstruktionsritning/konstruktionshandling ska upprättas av en konstruktör och visar ingreppet i lägenheten/huset. En arbetsbeskrivning ska också ingå som en del av handlingen. Redovisning av befintlig stomme kan vara av värde. Mer information om konstruktionsritning.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Tekniskt samråd

Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet. Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Mer information om tekniskt samråd.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: