Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stödprogram för dig som lämnat eller snart ska lämna din placering

Om du är mellan 16 och 23 år och inom kort ska lämna din placering eller redan har lämnat kan vi hjälpa dig med stöd kring hälsa, samhälle och bostad, nätverk och sammanhang samt arbete och studier.

Övergången från barn till vuxen är för de allra flesta ett stort steg i livet. För dig som vuxit upp som placerad är kanske steget ännu större. Att stå helt på egna ben är inte alltid lätt.

Du har kanske flyttat runt mycket, har jobbiga erfarenheter i bagaget eller saknar en trygg vuxen i ditt liv att vända dig till för att få råd och stöd. Det kan till exempel handla om hur man får ett jobb, hur man får pengarna att räcka, hur man hittar en bostad eller var man vänder sig för att få stöd i sitt mående.

För dig finns SOS Barnbyars ungdomsprogram i Botkyrka där du kostnadsfritt kan få stöd och hjälp till ett självständigt liv.

Vi stämmer av vilka behov just du har och tar tillsammans fram en plan för att kunna stötta dig på bästa sätt. Du får en egen stödperson som hjälper dig nå dina mål.

Kontakt och anmälan

Mejla till ungdomsprogram.stockholm@sos-barnbyar.se

Senast uppdaterad:

Från ungdom till vuxen

Målet med programmet är att öka förutsättningarna för unga som lämnar samhällsvård att uppnå självständighet och självförsörjning.

Senast uppdaterad: