Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

För vissa arbetslokaler (kolla med bygglovsenheten), fritidshus med högst två bostäder samt en- och tvåbostadshus finns undantag. Det gäller om terrängen är sådan att det inte skulle vara
rimligt att uppfylla bestämmelserna.

Detsamma gäller om en byggnad ändras eller flyttas, beroende av hur stor åtgärden är, byggnadens standard och i vilket syfte den ändras.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: