Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillbyggnad

Tillbyggnader behöver bygglov. Undantagna är de så kallade Attefallsreglerna och kompletteringsåtgärder utanför planlagt område.

När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt skall tillgänglighetskraven uppfyllas och ej försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: