Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Energi och uppvärmning

 • Energiträffar för bostadsrättsföreningar

  Vi kommer att ha träffar på tre platser för aktuell energiinformation och vad vi kan ta upp på ett eventuellt platsbesök.

 • Energi- och klimatrådgivning för privatpersoner

  Du kan fråga om uppvärmningssystem, olika energikällor, produkter inom energiområdet, energiförbrukning och om energibesparingar.

 • Tips på hur du kan spara el

  Här hittar du tips och råd om hur du kan spara el.

 • Bergvärme

  Om du ska installera en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs det en fullgjord anmälan eller ett beslut om tillstånd innan du kan börja.

 • Solceller, solfångare och solpaneler

  Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller.

Varje kilowattimme räknas

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt.

Så kan du spara el

Här hittar du några enkla tips och råd om hur du kan spara el och minska dina kostnader.

Så kan du spara el