Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Energi och uppvärmning

 • Energi- och klimatrådgivning för privatpersoner

  Du kan fråga om uppvärmningssystem, olika energikällor, produkter inom energiområdet, energiförbrukning och om energibesparingar.

 • Bergvärme

  Om du ska installera en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs det en fullgjord anmälan eller ett beslut om tillstånd innan du kan börja.

 • Solceller, solfångare och solpaneler

  Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller.

 • Tips på hur du kan spara el

  Här hittar du tips och råd om hur du kan spara el.

Minska din energianvändning

Här hittar du bland annat tips och filmer om elanvändning, isolering, ventilation samt uppvärmning i småhus och flerbostadshus.