Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ny bostad i befintligt hus

Om du ska inreda en ny bostad i ett befintligt enbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan. Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta bostaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmäl

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din anmälan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta i skala 1:400
  Redovisa var den nya bostaden är placerad på fastigheten. Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer. Mer information om fasadritning.

 • Planritning i skala 1:100
  Berört våningsplan ska redovisas. Planritningen ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att bostadens area kan räknas ut. Mer information om planritning.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och ange rumshöjder. Mer information om sektionsritning.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Tekniskt samråd

Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet. Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Mer information om tekniskt samråd.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag 13-14.


Senast uppdaterad: