Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Altan

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska inte vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt

Även om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan. De altaner som är bygglovsbefriade från kräver inte heller någon anmälan, även om de berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: