Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök bygglov för komplementbyggnad

Om du ska uppföra en komplementbyggnad behövs bygglov. Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. För att få ett beslut om startbesked kan tekniskt samråd krävas. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Förenklad nybyggnadskarta/kontrollerad och uppdaterad befintlig nybyggnadskarta
  Kartan får vara max 5 år gammal.
  Måttsätt den nya byggnaden och markera byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Läs mer om situationsplan.

 • Planritning i skala 1:100
  Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. Läs mer om planritning.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer. Mer information om sektionsritning.

 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning
  Mer information om teknisk beskrivning.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer. Mer information om fasadritning.


Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: