Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så kan du påverka

Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen i allmänna val. Men du kan också vara med och påverka mellan valen.

Botkyrka kommuns politiker fattar en mängd beslut som påverkar alla Botkyrkabors vardagsliv, till exempel om förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator och parker ska se ut. Alla som har rätt att rösta i Botkyrka kommun kan i kommunalval påverka vilka politiker som ska vara med och besluta.

Påverka mellan val

 • Lämna synpunkt

  Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens service.

 • Kontakta politiker

  Hitta kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker i kommunen

 • Botkyrka ungdomsfullmäktige

  Ungdomsfullmäktige är ett sätt för dig mellan 13–22 år att påverka politiska beslut i Botkyrka.

 • EU-valet 2024

  Genom att rösta i EU-valet är du med och formar den europeiska demokratin.

 • Botkyrkadialogen

  Botkyrkadialogen är en möjlighet för dig som bor i Botkyrka att prata med dina politiker om saker du vill förbättra i din vardag.

 • Visselblåsarfunktion

  Visselblåsarfunktionen skapar trygghet för medborgarna och förtroende för kommunorganisationen. Funktionen är en del i det förebyggande trygghetsarbetet.