Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så kan du påverka

Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen i allmänna val. Men du kan också vara med och påverka mellan valen.

Botkyrka kommuns politiker fattar en mängd beslut som påverkar alla Botkyrkabors vardagsliv, till exempel om förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator och parker ska se ut. Alla som har rätt att rösta i Botkyrka kommun kan i kommunalval påverka vilka politiker som ska vara med och besluta.

Påverka mellan val

 • Synpunkter och klagomål

  Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens service.

 • Botkyrkadialogen

  Botkyrkadialogen turnerar bland de olika kommundelarna under tre månader i taget. Målet med dialogen är att skapa ett Botkyrka som utvecklas tillsammans med dig som bor här.

 • Kontakta politiker

  Hitta kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker i kommunen

 • Botkyrka ungdomsfullmäktige

  Ungdomsfullmäktige är ett sätt för dig mellan 13–22 år att påverka politiska beslut i Botkyrka.

 • Val i Botkyrka

  Val till kommun, region och riksdag, val till EU-parlamentet