Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) är en biståndsbedömd insats inom socialpsykiatrin i Botkyrka kommun. Sysselsättning är en verksamhet som riktar sig till vuxna kommuninvånare med psykisk funktionsnedsättning och som beviljats insatsen genom ett beslut från en socialsekreterare.

Målsättningen med Sysselsättning SoL är att stödja människor till ökad livskvalitet, bland annat genom att skapa rutiner, bryta isolering och aktivt delta i aktiviteter tillsammans med andra deltagare.

Den som beviljas insatsen erbjuds meningsfull sysselsättning genom olika former av aktiviteter, många med fokus på friskvård och skapande verksamhet.

Sysselsättningens personal stödjer deltagaren i att tillgodogöra sig sociala sammanhang och att kunna ta del av samhällets resurser och stödfunktioner. Samtliga deltagare inom Sysselsättningen tilldelas inledningsvis en kontaktperson ur personalgruppen.

Vi har en verksamhetslokal på Dalvägen i Tumba, där aktiviteter hålls några gånger per vecka. I övrigt anordnas flertalet aktiviteter runt om i kommunen enligt ett säsongsanpassat schema. Deltagare inom Sysselsättningen uppmuntras att delta i planeringen av de aktiviteter som utförs tillsammans.

Du kan få mer information och ansöka om Sysselsättning SoL genom Socialtjänstens mottagning för vuxna. Kontaktuppgifter hittar du på sidan.

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation och ansökan

Du kan få mer information och ansöka om Sysselsättning enligt SoL genom Socialtjänstens mottagning för vuxna.

Senast uppdaterad: