Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) är en biståndsbedömd insats inom socialpsykiatrin i Botkyrka kommun. Sysselsättning är en verksamhet som riktar sig till vuxna kommuninvånare mellan 18-65 år med psykisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet.

Sysselsättningen utgår ifrån dina individuella behov och intressen och vi erbjuder en rad olika aktiviteter. Insatsen beviljas genom ett beslut från en socialsekreterare.

Så här arbetar vi inom Sysselsättningen

Målsättningen med Sysselsättning SoL är att stödja människor till ökad livskvalitet, bland annat genom att skapa rutiner, bryta isolering och aktivt delta i aktiviteter tillsammans med andra deltagare.

Den som beviljas insatsen erbjuds meningsfull sysselsättning genom olika former av aktiviteter, många med fokus på friskvård och skapande verksamhet.

Sysselsättningens personal stödjer deltagaren i att tillgodogöra sig sociala sammanhang och att kunna ta del av samhällets resurser och stödfunktioner.

Samtliga deltagare inom Sysselsättningen tilldelas en kontaktperson ur personalgruppen som finns där som ett stöd så länge man har insatsen.

Vi har en verksamhetslokal på Dalvägen i Tumba, där aktiviteter hålls några gånger per vecka. I övrigt anordnas flertalet aktiviteter runt om i kommunen enligt ett säsongsanpassat schema.

Inom Sysselsättningen är delaktighet och inflytande viktiga faktorer och deltagare uppmuntras att delta i planeringen av de aktiviteter som utförs tillsammans.

Att ansöka om Sysselsättning

Du kan få mer information och ansöka om Sysselsättning enligt SoL genom Socialtjänstens mottagning för vuxna. Kontaktuppgifter hittar du på sidan.

 

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation och ansökan

Du kan få mer information och ansöka om Sysselsättning enligt SoL genom Socialtjänstens mottagning för vuxna.

Har du frågor om Sysselsättning?

Har du funderingar på de aktiviteter vi erbjuder på Sysselsättningen?

Senast uppdaterad: