Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats.

Ett förhandsbesked förväxlas ofta med att få ett snabbt svar på en fråga. Syftet med förhandsbesked är att du som planerar ett bygge ska kunna få ett första besked innan du söker bygglov, så att du med större trygghet ska kunna fortsätta din projektering och ta fram ritningar och dokument.

I förhandsbeskedet bedömer kommunen i första hand frågan om en viss åtgärd/byggnad kan tillåtas på en viss plats. Ett förhandsbesked tar normalt längre tid än ett bygglov, eftersom beslutet alltid ska fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Du måste också betala en avgift för förhandsbesked.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: