Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Teknisk handbok

Teknisk handbok mark innehåller de tekniska krav och anvisningar som gäller för gestaltnings-, projekterings- och anläggningsarbeten inom allmän platsmark samt vatten- och avloppsanläggningar i Botkyrka kommun.

Den ska användas som arbetsverktyg internt på samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen samt externt av de konsulter/entreprenörer som utför uppdrag/entreprenader för Botkyrka kommun.

Handboken är ett komplement till lagar, förordningar, föreskrifter, standarder och andra branschgemensamma tekniska anvisningar.

Handboken är uppdelad i tio delar och det är kommunens förvaltare inom respektive område som är ansvariga för innehållet.

Kapitel

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: