Öppna mobilmenyn

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är en plan som översiktligt reglerar mark, vatten och bebyggelse.

 

Senast uppdaterad: 12 maj 2020