Öppna mobilmenyn

Nybyggnadskarta 

Om du planerar att bygga ett nytt hus eIler en tillbyggnad på befintligt hus behöver du en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan används som underlag vid bygglovsansökan och är grunden för en situationsplan där också den tänka byggnaden/tillbyggnaden är inritad.

Innan du beställer en nybyggnadskarta

Kontakta alltid bygglovsenheten innan du beställer en nybyggnadskarta. För enklare ärenden som rivningslov, plank, murar, marklov (mindre markarbeten) kan det räcka med en tomtkarta.

Du som ska bygga ett nytt hus behöver i regel en nybyggnadskarta som kontrolleras i fält. Kartan innehåller bland annat:

Fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, spårbunden trafik, strandlinjer, fornlämningar, höjdkurvor, gatunamn, planinformation, rättigheter, markhöjder på tomten, vägmittshöjder, arbetsfix, gränspunkter samt information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnadskartan kan levereras i följande format: Utskrift på papper och/eller digital leverans som dwg, dxf och pdf.

Vi gör platsbesök för att uppdatera innehållet i kartan. Du behöver inte vara med.

Uppdatering av nybyggnadskarta

Om det finns en nybyggnadskarta som är äldre än 2 år men inte äldre än 5 år så kan en uppdatering beställas istället för en ny.

Senast uppdaterad: 23 september 2020

Beställ kartor och ladda ner blanketter via e-tjänsten

  • Mätuppdrag
  • Nybyggnadskarta
  • Samlingskarta
  • Gränsutvisning
  • Övriga kartor

Till e-tjänsten


Kontakt

E-post: karta@botkyrka.se

Postadress:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba