Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nybyggnadskarta 

Om du planerar att bygga ett nytt hus eIler en tillbyggnad på befintligt hus behöver du en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan finns i två varianter och används som underlag vid bygglovsansökan och är grunden för en situationsplan där också den tänka byggnaden/tillbyggnaden är inritad.

Innan du beställer en nybyggnadskarta

Kontakta alltid bygglovsenheten innan du beställer en nybyggnadskarta. För enklare ärenden som rivningslov, plank, murar, marklov (mindre markarbeten) kan det räcka med en tomtkarta.

Nybyggnadskartan innehåller bland annat:

Fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, spårbunden trafik, strandlinjer, fornlämningar, höjdkurvor, gatunamn, planinformation, rättigheter, markhöjder på tomten, vägmittshöjder, arbetsfix, gränspunkter samt information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Förenklad nybyggnadskarta innehåller:

Samma information som en nybyggnadskarta men utan vatten- och avloppsuppgifter.

Nybyggnadskartan kan levereras i följande format: Utskrift på papper och/eller digital leverans som dwg och pdf.

Vi gör platsbesök för att uppdatera innehållet i kartan. Du behöver inte närvara.

Uppdatering av nybyggnadskarta

Om det finns en nybyggnadskarta som är äldre än 2 år men inte äldre än 5 år så kan en uppdatering beställas istället för en ny.

Senast uppdaterad:

Beställ kartor och ladda ner blanketter via e-tjänsten

  • Mätuppdrag
  • Nybyggnadskarta
  • Gränsutvisning
  • Övriga kartor

Kontakt

Postadress:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Senast uppdaterad: