Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Boende för dig med funktionsnedsättning

Det finns flera olika boenden för dig med funktionsnedsättning. Vi erbjuder också hjälp i hemmet för att din vardag ska fungera så smidigt som möjligt.

För vuxna – bostad med särskild service

För att få en bostad med särskild service måste du vara över 18 år. Du måste också ha en varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd att klara av ett boende. I en grupp- eller servicebostad måste du också ta emot regelbundet stöd av personal. I en bostad med särskild service betalar du hyra för din lägenhet. Däremot betalar du ingenting för det stöd du får på grund av ditt funktionshinder.

Gruppbostad

En gruppbostad är ett boende för dig som behöver mycket stöd och närhet till personal dygnet runt. I gruppbostaden finns ett litet antal lägenheter som ligger runt om en gemensam lokal. Här har du din egen lägenhet med kök och badrum, och du kan delta i måltider och aktiviteter i den gemensamma lokalen om du vill.

Servicebostad

Serviceboende är för dig som vill ha ett mer självständigt boende än det du kan få i en gruppbostad. Du har din egen lägenhet och har nära till en gemensam lokal i samma hus eller i ett hus nära det du bor i. Du får stöd av personal den tid på dygnet du behöver, och kan delta i gemensamma aktiviteter om du vill.

Annan särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är en fristående lägenhet utan personal och gemensamma lokaler. Bostadsformen finns för dig som vill ha ett helt självständigt boende eller klarar dig med stöd av till exempel mobila teamet, hemtjänst eller ledsagarservice. Lägenheten kan ha en viss grundanpassning (till exempel låga trösklar, hiss, större badrum) och du hyr den av kommunen.

Korttidshem för barn och ungdomar

Ett korttidshem är ett ”extrahem” dit barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan komma för några dagars vistelse per månad. Här kan man leka, träna olika färdigheter eller komma ut på utflykter och aktiviteter. Korttidshemmen tar emot barn, och unga vuxna med funktionsnedsättning som bor hemma hos sina föräldrar/vårdnadshavare. Plats och omsorg på korttidshem kostar ingenting. Du betalar endast för det som inte är personligt stöd – till exempel mat under vistelsen och fickpengar vid utflykter.

Tryggt och stimulerande miljöombyte

Syftet med vistelser på korttidshem är att ditt barn ska få ett tryggt och stimulerande miljöombyte. Men också att du som är förälder ska få mer tid – till exempel för andra syskon i familjen, eller att för att själv koppla av och samla nya krafter.

Det vanliga är att ha korttidsplatsen 3 -10 dygn i månaden. Hur stödet för just ditt barn ska utformas under vistelsen, bestämmer du i nära samråd med personalen på korttidshemmet.

Så ansöker du

Använd e-tjänsten eller blankett för att ansöka om:

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • särskilt anpassad bostad
  • korttidshem för barn och unga

Du kan få hjälp att ansöka genom medborgarcenter på telefon 08 530 610 00.

När du skickat in din ansökan kommer du att få träffa en LSS-handläggare. Hen kommer utreda ditt behov av stöd, och fatta ett beslut enligt LSS. Om du får ja på din ansökan, kommer kommunens boendesamordnare att kontakta dig när det finns en ledig bostad.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: