Öppna mobilmenyn

Um-värde

Den genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och komponenter i byggnadens golv, tak och ytterväggar, inklusive köldbryggor (W/m2*K).

 

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: