Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så gör du en orosanmälan

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa.

Oro kan handla om att ett barn blir utsatt för något, eller att du ser ett barn som utsätter sig själv eller andra. Du behöver inte ha bevis för att barnet far illa. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro.

Bra att tänka på

 • Anmälan ska göras snabbt, helst samma dag som du får informationen.
 • Som tjänsteperson kan du inte vara anonym när du gör en orosanmälan.
 • Diskutera gärna anmälan med socialtjänsten på telefonnummer 08 530 622 55.
 • Om möjligt, informera barn och vårdnadshavare om att du gör en orosanmälan. Det visar att du tar situationen på allvar och kan underlätta kontakten mellan socialtjänst och familj.
 • OBS! Gäller oron våld i familjen, sexuella övergrepp eller hedersrelaterat våld
  ska vårdnadshavare inte informeras.

Det här ska en orosanmälan innehålla

 • Barnets personuppgifter: Vet du bara vad barnet heter i förnamn, kanske du har info om skola eller bostadsområde?
 • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare (om du har).
 • Information om barnet eller vårdnadshavare har behov av tolk, och till vilket språk.
 • En orosanmälan gäller endast för ett barn. Om du till exempel är orolig för två syskon, skriver du två anmälningar.
 • Beskriv vad som gör dig orolig för barnet. Ge gärna exempel.
 • Vad har barnet berättat för dig? Har du själv bevittnat situationer och/eller sett märken på barnet som du kan beskriva?
 • Har du en relation till barnet eller känner till barnet sedan tidigare? Ange det samt information om eventuell tidigare oro i anmälan.
 • Informera socialtjänsten om att du har pratat med barn och/eller vårdnadshavare om din anmälan. OBS! När det gäller anmälan som rör våld i familjen, sexuella övergrepp eller hedersrelaterat våld ska vårdnadshavare inte informeras.
 • Ange dina kontaktuppgifter så att socialtjänsten kan kontakta dig. Som anmälare har du rätt att veta ifall en utredning inleds eller inte. Vill du ha den återkopplingen, ange det.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: