Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om socialtjänsten

Vi på socialtjänsten träffar dig när det har hänt något som du kan må dåligt av eller om någon är orolig för dig. Det du berättar för oss får vi inte berätta för någon annan.

 • Socialtjänstens uppdrag

  Vi kan hjälpa dig om du mår dåligt, har problem hemma, behöver stöd som barn, förälder eller anhörig, behöver hjälp mot beroende eller har problem med ekonomin.

 • Dina rättigheter

  I kontakten med socialtjänsten har du ett antal rättigheter och socialtjänsten ett antal skyldigheter. Dessa rättigheter och skyldigheter stadgas i lag.

 • Överklaga beslut

  Om du inte är nöjd med ett beslut, har du rätt att överklaga. Då prövas din ansökan en gång till.

 • Kontakta socialtjänsten

  Här hittar du kontaktuppgifter till socialtjänsten.

 • Rådgivning och stöd

  Här har vi samlat information och kontaktuppgifter till olika verksamheter som ger rådgivning och stöd på olika språk.

Lag om vård av missbrukare (LVM)

I vissa fall kan socialnämnden ge vård till en missbrukare mot personens vilja. Socialnämnden ska då ansöka om detta hos förvaltningsrätten som är den som slutligen avgör. 
Läs mer på domstol.se

Lag om vård av unga (LVU)

Om föräldrar till en person under 18 år inte kan ge det stöd barnet behöver eller om en person upp till 20 år lever ett destruktivt liv med till exempel missbruk eller kriminalitet, kan hen tas om hand enligt lagen om vård av unga.