Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut från bygglovsenheten att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses slutförda.

Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: