Öppna mobilmenyn

Fågelskådning i Snäckstaviks våtmark

Från skådarplattformen i den östra delen av våtmarken har du möjlighet att spana på ett mängd olika fåglar under årets gång. Du kan till exempel få syn på kricka, sångsvan, grönbena och skogssnäppa. 

Gråhäger

Gråhäger

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: