Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

”Helt klart en av de roligare uppgifterna man har som politiker!”

Receptet för en lyckad medborgardialog, det vi kallar Botkyrkadialogen, är: medborgare som delar med sig av sina idéer och synpunkter, massor med kaffe och kakor, tjänstepersoner som är specialiserade på olika områden och så våra lokala politiker som finns på plats för att svara på frågor, delta i diskussioner – och framför allt – lyssna på vad Botkyrkaborna vill och tycker.

Två kvinnor och två män som sitter i en soffa i solen.

Fr. v: Heidi Henftling (C), Erik Jon-And (V), Helena Jonasson Widerberg (TP) och Yusuf Aydin (KD).

En lördag i maj var Botkyrkadialogen på plats på Hallundastråket och i just den dialogen deltog fyra politiker från fyra olika partier. Vi satte dem i ”dialogsoffan” och ställde några frågor. Möt Heidi, Erik, Helena och Yusuf.

Här är frågorna de fick svara på:

  1. Vad är värdet av Botkyrkadialogen och vad får vi ut av den som vi inte får ut av den vanliga synpunktsinsamlingen?

  2. Kommer det du fick höra under Hallunda-Norsborgsdialogen påverka dig i ditt arbete som politiker? Hur?

  3. Något som gjorde särskilt stort intryck på dig under dialogen?

  4. Varför ska man som medborgare delta i dialogen? Varför ska man som politiker delta i dialogen?

Heidi Henftling (C)

1. Mötet mellan människor är viktigt, både för det demokratiska samtalets skull och för att vi som bor i Botkyrka behöver fler möten om vi menar allvar med att vi vill skapa ett tryggare samhälle. Det blir så tydligt när vi möts i Botkyrkadialogen att det finns en stor vilja hos många människor att mötas och prata om vad som kan bli bättre i olika bostadsområden. Det är viktigt att politiken finns nära människor som bor i olika delar av kommunen. Som politiker behöver man kunna vara ödmjuk inför att ingen politiker kan känna alla delar av en kommun, men alla kan lära sig mycket genom att lyssna på dem som bor där. Hela kommunen ska leva!

2. Insikten om att det på riktigt finns en känsla av att vilja förbättra och stärka bilden av Hallunda och Norsborg från de som bor där och att det är viktigt att se och möta detta engagemang! Det ger mig som politiker såväl information som en energikick att möta människor som vill skapa ett bättre samhälle!

3. Det blir så tydligt när flera boende i området säger samma sak. Att mötet mellan olika grupper i samhället behöver få utrymme att stärkas för att skapa ett tryggare område där människor ser och respekterar varandra. Det kan göras genom organisationer, nattvandring och att vi vågar se varandra mer. Det behöver politiken skapa förutsättningar för.

4. Som boende i kommunen är det viktigt att delta i Dialogen och berätta vad du tycker, så att politiker vet vad som behöver förändras och vad som borde bli bättre. Vi politiker har inte alltid all den kunskap som du som boende har om ditt närområde, men vi har viljan att arbeta för att skapa en bättre kommun att bo i. Tillsammans gör vi skillnad! Som politiker representerar vi folket som bor i kommunen, så det är det helt avgörande att vara lyhörd mot människor. Är man inte lyhörd eller intresserad av invånarna i kommunen bör man ägna sig åt annat än politik!

Erik Jon-And (V)

1. Värdet ligger i det direkta mötet mellan medborgare, tjänstemän och politiker. Förutom den konkreta fördelen att en dialog ger möjlighet för deltagarna att utveckla och förklara både frågor och svar, så är det nyttigt för alla inblandade att påminnas om att vi alla är människor av kött och blod.

2. Säkert! En del av det kan ju med tjänstemännens hjälp mynna ut i konkreta beslut i dialog- och demokratiberedningen. Dessutom tar jag med mig berättelser och synpunkter som jag kan sprida vidare, och som ger mig en djupare bild av både Hallunda och Botkyrka som helhet.

3. Ett bestående intryck på mig är kärleken till grannskapet. Många hade bott i området i många år och var väldigt nöjda med det, även om de hade synpunkter på sådant som kan förbättras.

4. För medborgare är det ett sätt att visa att man bryr sig om vad politikerna gör, och för oss politiker är det en chans att visa att vi bryr oss om vad medborgarna tycker. För båda är det en möjlighet att mötas och lära känna varandra som människor.

Helena Jonasson Widerberg (TUP)

1. Det största värdet är självklart att träffa Botkyrkas medborgare, lyssna på deras synpunkter och även kunna bolla idéer med dem. Att kunna träffas och prata ger så mycket mer än bara idéer på ett papper. Helt klart en av de roligare uppgifterna man har som politiker!

2. De synpunkter och idéer som har tagits upp ger mig en bild av vad de boende i området vill ha och även vad som kan göra att området blir tryggare för våra ungdomar. Det är bra synpunkter som är görbara och vi kommer säkert att kunna genomföra en del av dem. Eftersom jag också sitter i Utbildningsnämnden så brinner jag lite extra för skol- och ungdomsfrågor och jag kan se vilken nytta vissa förslag skulle kunna ha även för skolorna och allt positivt som det skulle föra med sig.

3. Jag träffade en dam som bott i området sedan 1985 och stortrivdes men upplevde att det fanns problem med sophanteringen. Vilket var en återkommande punkt.

4. Som medborgare ska man delta i dialogen för göra sin röst hörd. Vi som politiker lyssnar och på vad Botkyrkaborna tycker och tänker och sen är det upp till oss att göra det bästa vi kan för att driva igenom det medborgarna vill ha. Bör kanske tilläggas att det inte är orimliga krav som kommer in utan det är vettiga, bra och genomförbara idéer såsom information om sophantering på flera språk, ökad belysning eller det något större önskemålet om en mötesplats för våra ungdomar från 10 år. Som politiker ska man delta för att träffa dem som vi företräder och som vi jobbar för och hur ska vi veta vad medborgarna i kommunen vill om vi inte lyssnar på dem!

Yusuf Aydin (KD)

1. Genom Botkyrkadialogen får invånarna möjlighet att samtala och berätta för oss politiker och tjänstepersoner om vad som är viktig för dem och deras lokalsamhälle.

2. Det är jag övertygad om, oftast får man väldigt konkreta medskick men också en bra beskrivning av deras förslag.

3. Behovet av trygghetsåtgärder för Hallunda/Norsborg.

4. Botkyrkadialogen är en viktig möjlighet för att samtala och föra fram förslag och synpunkter kring lokalsamhället eller kommunen i stort. För oss politiker är Botkyrkadialogen ett viktigt forum för att möta och lyssna på våra invånare om vilken utveckling de vill se i kommunen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: