Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så använder du webbkartan

I Botkyrkas webbkarta kan du söka och ta del av information från kommunens verksamheter, exempelvis detaljplaner, skolor och kommunala parkeringsplatser. Du kan även mäta, rita, skriva anteckningar och skriva ut kartor.

karta.botkyrka.se

Sök efter adress eller fastighet

Till vänster i kartan finns en sökruta med texten Sök adress, fastighet, kartskikt. Här kan du skriva namnet på en adress eller fastighet. Efter att du skrivit tredje tecken dyker upp en lista med sökträffar. Klicka på det sökresultat som du vill se i kartan.

Visa information i kartan

Till vänster i kartan finns en sökruta med texten Sök adress, fastighet, kartskikt. Om du klickar på sökrutan får du upp ett antal rubriker med informationslager under. Klicka på en informationslager, exempelvis Barnomsorg, för att visa det på kartan.

Du kan även söka efter ett specifikt informationslager genom att skriva namnet på ett informationslager i sökrutan, exempelvis detaljplaner. Efter att du skrivit tredje tecken dyker upp en lista med sökträffar som kan även avse adresser eller fastigheter, men denna lista minskar allteftersom du fortsätter att skriva. Klicka på det sökresultat som du vill se i kartan.

Du kan visa flera informationslager i kartan samtidigt. Du kan se en teckenförklaring på de informationslager som visas genom att klicka på knappen Kartskick, till höger i kartan. I teckenförklaringen kan du även tända eller släcka de befintliga informationslager som finns där.

Sök detaljplan

Till vänster i kartan finns en sökruta med texten Sök adress, fastighet, kartskikt. Om du klickar på sökrutan får du upp ett antal rubriker med informationslager under. Klicka på rubriken BO & BYGGA för att sprida ut dess lagerlista. Här hittar du planrelaterade informationslager: Detaljplaner, Program och långsiktiga planer, Fastighetsplaner/tomtindelningar och Pågående planarbete.

Du kan se information om en gällande detaljplan genom att klicka på informationslagret Detaljplan. Samtliga plangränser visas i kartan. Klicka på önskad plangräns för att få upp en informationsruta med information om den valda detaljplanen. Här kan du bland annat ladda ner plankartan och planbestämmelserna samt visa planritningen i kartan.

Byt bakgrundskarta

För att byta bakgrundskartan klicka på knappen Kartskikt till höger i kartan för att öppna teckenförklaringen. I teckenförklaringens nedre del finns det rubriken BAKGRUNDSKARTA och med den aktuella bakgrundskartan under. Klicka där för att välja en annan bakgrundskarta.

Rita och skriv text i kartan

Du tar fram rit- och mätverktyget genom att klicka på knappen Rita/Mät i övre delen av kartan. Med rit- och mätverktyget kan du rita punkter, linjer, ytor och lägga till texter i kartan.

Punkt

Med knappen PUNKT kan du välja storlek på punkten, färg på punkten samt om du vill fästa den vid existerande objekt.

Linje

Med knappen LINJE ritar du en linje mellan ett antal olika punkter som du markerar i kartan. Dubbelklicka för att rita färdigt linjen. Du kan välja bredden på linjen, färg, om du ska visa längdmått samt om den ska fästas vid existerande objekt.

Yta

Med knappen YTA ritar du en yta som begränsas av linjer mellan punkter som du markerar i kartan. Dubbelklicka för att avsluta en yta. Du kan välja bredd på kantlinjen, färg på ytan, om du ska visa arealmått samt om den ska fästas mot existerande objekt.

Text

Med knappen TEXT kan du skriva en text som du sedan placerar ut på valfritt ställe i kartan. Du kan välja om texten ska vara fet eller kursiv, textfärg samt textstorlek. Det går också att välja en bakgrundsfärg och ramfärg till texten.

Spara kartvy

Du kan dela med dig av en vy från kartan som innehåller viss information eller objekt som du själv ritat i kartan genom att skicka den med e-post. Delningen kan ske på två sätt, genom att kopiera en länk eller direkt via e-post.

  1. Förflytta dig till det område som du vill spara eller dela med dig av.
  2. Tänd de informationslager du vill visa eller rita något i kartan.
  3. Välj verktyget "Spara/Dela kartvy" som hittas i menyn uppe till höger.
  4. Skriv in önskat namn på länken.
  5. Klicka på ”Spara som ny kartvy”
  6. Nu kan du välja att kopiera länken och spara på annan plats eller att skicka e-post genom att klicka på ”Maila länk”. Denna knapp skapar direkt en e-post i ditt förvalda mejlprogram.

Skriv ut

Med detta verktyg kan du skapa en PDF av ett valt område i kartan. Klicka på knappen Skriv ut upp till höger i kartan. En meny kommer fram där kan du bestämma Rubrik, formatet på utsnittet, upplösning (dpi) samt skala, antingen förbestämd eller egenbestämd. Du kan även välja om teckenförklaringen ska inkluderas. Notera att teckenförklaringen visar alla tända lager i kartan, inte bara de som visas i ditt utsnitt. När du skapar PDF:en får du välja var den ska sparas på din dator, och du kan sedan välja att skriva ut PDF:en.

Egen skala bestäms genom att dra i hörnen på den ruta som dyker upp centrerat i din kartvy. Du kan förflytta ditt utsnitt genom att klicka på rektangeln i mitten av rutan och dra åt något håll.

Kontakt

E-post: karta@botkyrka.se

Postadress:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan