Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tvätta bilen

Vattnet från fordonstvätt kan bland annat innehålla avfettningsmedel, tensider, tungmetaller, asfalt- och oljerester. Oftast är automattvätten det miljövänligaste alternativet. Använd bilvårdsprodukter och avfettningsmedel som har miljömärkning.

Tvätta aldrig bilen på gatan eller så kallade hårdgjorda ytor

Om du tvättar bilen på gatan rinner olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Det är förbjudet att tvätta motorfordon på hårdgjorda ytor inom skyddsområdena för Segersjö och Tullinge vattentäkter.

Biltvätt i Tvätta själv-hall

Tvättvattnet från tvätta-själv-hallen leds oftast via en oljeavskiljare till avloppsreningsverket. Därför är det bättre att tvätta bilen där jämfört med att tvätta hemma. Av hälsoskäl återanvänds inte vattnet när du tvättar i en tvätta-själv-hall. Om du tvättar i en tvätta-själv-hall, använd produkter som säljs där. Oftast är de utvalda att passa hallens egna reningsanläggning.

Motortvätt

Motortvätta inte själv! Låt en särskild utrustad verkstad ta hand om motortvätten.

Automattvätt

Oftast är automattvättarna utrustade med avancerad reningsteknik och dessutom så återanvänds tvättvattnet. Hör med din mack hur långt de har kommit med att anpassa sin fordonstvätt till de nya reglerna för fordonstvätt. Förutom lagstiftning finns också miljömärkningskriterier för biltvättanläggningar genom Svanen. Att tvätta i en automattvätt är alltså oftast ett miljövänligt alternativ.

Om du inte har möjlighet att tvätta bilen på annat ställe...

  • Använd gräsmatta eller grusplan som tvättplats (såvida det inte finns dricksvattenbrunnar i närheten som kan påverkas).
  • Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter.
  • Använd bara starka medel där det verkligen behövs.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: