Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Det här kan du få hjälp med av hemtjänsten

Du ska få hjälp med det du inte klarar själv, så att du kan leva självständigt och tryggt. Till exempel:

  • service (städa, tvätta, bädda rent, inköp eller ärenden)
  • måltider och måltidsstöd
  • promenader
  • ledsagning (till exempel att ta sig till sociala aktiviteter, bank, frisör)
  • omvårdnad (dusch, daglig hygien, klä av och på kläder)
  • trygghetslarm
  • trygghetskamera

Service i hemmet för dig över 75 år

Du som är över 75 år kan ansöka om stöd med vardagssysslor som städ, tvätt eller hjälp med inköp och ärenden. Servicen ges i upp till sex timmar per månad. Din ansökan följs av en så kallad förenklad handläggning. Det innebär att handläggaren inte utreder dina behov, utan tar beslut om det som du uttrycker behov av. Servicen ges av hemtjänsten på dagtid efter de riktlinjer som finns. Tillsammans med hemtjänstpersonalen gör du en plan över hur och när du vill ha hjälp.

Du betalar en avgift för stödet och ansöker på samma sätt som för övrig hemtjänst, via blankett eller e-tjänst.

För dig med mer omfattande behov

Har du mer omfattande behov av stöd i hemmet ansöker du hos en biståndshandläggare, som gör en utredning om vad just du behöver hjälp med. Det kan handla om att få hjälp på natten, stöd vid personlig omvårdnad, ledsagning eller mer hjälp vid vardagssysslor. Handläggaren fattar ett beslut om vad du kan få hjälp med. Tillsammans med dig gör hemtjänsten en plan över hur och när du vill ha din hjälp. Du får också en kontaktman i personalen som har extra ansvar för att du får det stöd du ska ha.

Egen tid – extra tid för social kontakt

Du som är 65 år och uppåt och som har fått beslut om hemtjänst kan få så kallad "egen tid" om du vill. Då får du en timme extra i månaden tillsammans med din kontaktman. Tiden är kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut.

Vad du och kontaktmannen ska göra under din egentid bestämmer ni tillsammans. Syftet är att du ska få tid för social samvaro i lugn och ro, utan avbrott för vanliga insatser som till exempel städ, tvätt eller inköp. Under egentiden kan du och din kontaktman göra något trevligt tillsammans, till exempel ta en fika, gå på promenad eller bara sitta ner och prata en stund.

Alla som har beviljats hemtjänst och är över 65 år får erbjudande om egen tid. Undantagna är de som endast har hjälp med matlåda, trygghetslarm eller serviceinsatser (för dig över 75 år). Egen tid i hemtjänsten är unikt för Botkyrka kommun.

Ansök

E-tjänsten Medborgartjänst kan du använda både när du ansöker om omsorg och efter att du blivit beviljad stöd.

Du kan också ringa eller besöka kommunens medborgarcenter för att få hjälp att ansöka. Är du osäker på vad du kan ansöka om, eller hur äldreomsorgen kan hjälpa dig? Ring till oss så svarar vi på dina frågor.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: