Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen Alby

Under februari - mars 2023 är det återigen dags för medborgardialog i Alby. Du som bor och verkar i Alby kommer att få mer information om det i början på året.

Fem personer, fyra kvinnor och en man i olika åldrar går tillsammans över en höstlik äng.

Botkyrkadialogen pågår ständigt i olika forum.

Botkyrkadialogen i Alby 2021

Många av de idéer och synpunkter som kom in handlade om fritid och idrott, trygghet och renhållning. Bland annat var det flera som ville se en utveckling av Alby Folkhälsopark och en förstärkt renhållning i området. Synpunkterna är nu inlämnade till berörda förvaltningar som undersöker möjligheterna till genomföranden. Preliminärt datum för beslut är 23 maj då Dialogkommissionen sammanträder. Håll utkik här för mer information.

Du kan ta del av alla de inkomna förslagen på mötesplattformen dialog.botkyrka.se . Tillsammans gör vi Alby bättre!

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: