Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen
Alby

Fem personer, fyra kvinnor och en man i olika åldrar går tillsammans över en höstlik äng.

Botkyrkadialogen pågår ständigt i olika forum.

Tack alla Albybor som deltog i Botkyrkadialogen under februari och mars! Totalt kom ni in med 73 synpunkter.

Fritid och renhållning

Många av de idéer och synpunkter som kom in handlade om fritid och idrott, trygghet och renhållning. Bland annat var det flera som ville se en utveckling av Alby Folkhälsopark och en förstärkt renhållning i området. Synpunkterna är nu inlämnade till berörda förvaltningar som undersöker möjligheterna till genomföranden. Preliminärt datum för beslut är 23 maj då Dialogkommissionen sammanträder. Håll utkik här för mer information.

Du kan ta del av alla de inkomna förslagen på mötesplattformen dialog.botkyrka.se . Tillsammans gör vi Alby bättre!
Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: