Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Botkyrkadialogen Alby

Årets första Botkyrkadialog 2023 som hölls i Alby 20 februari - 31 mars är nu avslutad.

"Alby behöver mer belysning i utemiljön"

Efter sex veckor av intensivt "dialogande" har vi nu avslutat Botkyrkadialogen med Albyborna. Totalt samlades det in 96 synpunkter och förslag. Förutom en riktad dialog till unga och en öppen dialog för alla, har det gjorts riktade besök till både SFI, bibliotekets språkkafé och två dagliga verksamheter i området för att ge medborgare som har lite svårare att delta i de ordinarie dialogerna möjlighet att göra sina röster hörda.

Många av de som deltog var överens om att Alby behöver lysas upp runt om på olika platser. Gångvägen mellan Alby och Fittja längs med sjön, gångvägen mot Albyberget från Alby centrum och flertalet av de större bilvägarna pekas ut som för mörka. Att röja sly och skog kan också vara en lösning på problemet anser några.


Dialog för alla i Alby centrum

Lördagen 25 mars var Botkyrkadialogen till Alby centrum. Ett drygt fyrtiotal personer tog chansen att tycka till om sitt område och diskutera möjliga förbättringar med politiker och tjänstepersoner. På dialog.botkyrka.se kan du också läsa alla de insamlade synpunkterna synpunkter.

Nu tar dialog- och demokratiberedningen hand om de inkomna förslagen och beslutar om vilka som är genomförbara. Resultatet kommer du att kunna ta del av här framöver och i lokaltidningen Aktuellt i Botkyrka.

 

En ung kvinna med lång brunt hår står intill en ståbord och ler. I handen har hon en kaffekopp. Intill hennes står en äldre man med grått hår och ler in i kameran.

Universitetspraktikanten Sara Ebeid diskuterar förbättringar av Alby med Albybon Matti Jacob.

Lyckad dialog på Albys Hjärta för unga 15-20 år

Onsdagen 22 februari bjöds Albys unga in till dialog i Albys Hjärta. Det blev många och långa samtal mellan ungdomarna och de tjänstepersoner och politiker som deltog. Några exempel på inkomna förslag från ungdomsdialogen:

  • Bygg ut gymet på Albys Hjärta
  • Fler kolonilotter och möjlighet till stadsodling
  • Feriepraktik inte bara på sommaren utan även på de andra skolloven
  • Kvällsöppet snabbmatställe behövs i Alby
  • Större och färggladare centrum
  • Fler fritidsmöjligheter för unga
  • Skoltrafikpoliser för en tryggare väg till skolan

 

Två unga män sitter vid ett borg. Den ena skriver för hand i ett dokument. Den andre tittar upp från ett dokument och skrattar.

Två av ungdomarna som deltog i dialogen för 15-20 år på Albys Hjärta i februari.

Botkyrkadialogen i Alby 2021

Många av de idéer och synpunkter som kom in handlade om fritid och idrott, trygghet och renhållning. Bland annat var det flera som ville se en utveckling av Alby Folkhälsopark och en förstärkt renhållning i området. Synpunkterna är nu inlämnade till berörda förvaltningar som undersöker möjligheterna till genomföranden. Preliminärt datum för beslut är 23 maj då Dialogkommissionen sammanträder. Håll utkik här för mer information.

Du kan ta del av alla de inkomna förslagen på mötesplattformen dialog.botkyrka.se . Tillsammans gör vi Alby bättre!

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: