Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Djurhållning

Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas väl omhand och att du följer de regler som finns för djurhållningen.

Hundar

Som hundägare berörs du av ett antal lagar och föreskrifter som reglerar hundars inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken, kommunens lokala ordningsföreskrifter, lagen om tillsyn över hund och katt samt jaktlagen. Du är skyldig att ta hand om din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor och djur.

Skyldighet mot grannar

Tänk på att ett långvarigt skällande från din hund kan upplevas som störande för dina grannar. Om du har en hund som skäller mycket och du får klagomål från dina grannar bör du vidta lämpliga åtgärder.

Kopplings- och upplockningstvång

I många av kommunens tätbebyggda områden råder koppeltvång, dock inte alla. För mer information, se de allmänna lokala ordningsföreskrifterna Pdf, 86.9 kB..

Koppeltvång gäller även på torg, i parker, Lida friluftsgård samt kommunens skolgårdar, anlagda och utmärkta motionsspår, skidspår och skidbackar.

Hundbajs på gator och i parker räknas som nedskräpning. Använd alltid bajspåse och släng sedan dessa i en papperskorg. Dessutom gäller att under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Här finns hundrastgårdar i Botkyrka

Djur inom område med detaljplan

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ha vissa djur inom område med detaljplan. Det regleras i Botkyrka kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Tillstånd krävs för:

  • Orm
  • Pälsdjur eller fjäderfä (t.ex. höns) som inte är sällskapsdjur
  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin

För att ansöka om tillstånd använder du blanketten som heter ”Djurhållning inom detaljplanerat område.

Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta länsstyrelsen om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt och mår dåligt.

Telefonnummer: 010-223 10 00
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Hemsida: Länsstyrelsen.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: