Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Socialtjänstens uppdrag

Vi kan hjälpa dig om du mår dåligt, har problem hemma, behöver stöd som barn, förälder eller anhörig, behöver hjälp mot beroende eller har problem med ekonomin. En del av våra insatser är öppna för alla. Andra insatser kan bli aktuella först efter en utredning.

Socialtjänstens uppdrag

Socialtjänstens uppdrag beskrivs i socialtjänstlagen. Socialtjänsten ska:

  • främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet
  • frigöra och utveckla varje persons egna resurser
  • bygga på respekt för varje persons självbestämmanderätt och integritet.

Våra insatser bygger till största delen på frivillighet från den som behöver stöd. I vissa situationer kan det bli aktuellt att använda tvång, men då bestäms det i andra lagar än socialtjänstlagen.

Vid åtgärder som rör barn ska socialtjänsten alltid särskilt ta hänsyn till barnets bästa. Med barn menas personer under 18 år.

Utredning

Ibland behöver vi träffas flera gånger, och då kallas det för att vi gör en utredning. Att göra en utredning innebär att vi tillsammans med dig och din familj kommer fram till om det är något ni kan behöva hjälp med.

Under en utredning har du egna socialsekreterare som jobbar för att du ska få det så bra som möjligt. Vi talar med dig och ofta även dina föräldrar om hur du mår och hur det är hemma, i skolan och på fritiden. Vi vill veta om det finns något som du tänker skulle kunna bli bättre och om du vill förändra något för att allt ska bli så bra som möjligt. Vår högsta önskan är att du ska få det bättre hemma och att det som är jobbigt, tufft och läskigt ska försvinna.

Om du vill, kan vi även tala med andra personer som är viktiga för dig. Det kan till exempel vara din fritidsledare, granne eller lärare.

Vi berättar inte för någon annan

Det du berättar för oss får vi inte berätta för någon annan, eftersom vi har sekretess. Det innebär att lagen säger att vi inte får föra saker vidare. De enda som får veta vad du har sagt till oss är dina vårdnadshavare. En vårdnadshavare är ofta samma sak som föräldrar. Är du osäker, är det bara att fråga oss, så berättar vi för dig. Ibland får vi inte ens berätta för dina föräldrar, om du verkligen inte vill att de ska veta.

Vilken hjälp kan du få?

En utredning handlar inte om att någon har gjort fel. Tvärtom handlar det om att hitta rätt hjälp för dig, om du behöver det. Vi kanske kommer fram till att allt har blivit bättre under utredningen och att ni inte vill ha eller behöver någon hjälp. Då avslutar vi utredningen och ni behöver inte träffa oss mer.

Under utredningen kan vi tillsammans med dig och din familj komma fram till att ni behöver hjälp. Då bestämmer vi tillsammans med dig vilken hjälp som passar bäst.

Senast uppdaterad:

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad: