Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan av verksamheten. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du läsa mer detaljerat om vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga.

Ofta är det storleken på produktionen och mängden kemikalier som avgör om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte. Det gäller också om du ska ändra verksamheten så att den påverkar miljön. Kommunen tar emot anmälningar av så kallade C-verksamheter.

På verksamt.se kan du läsa om skillnaden mellan A-, B- och C-verksamhet.

Du kan också se vem som ger tillstånd för A- och B-verksamheter.

Några vanliga exempel på anmälningspliktig miljöfarlig C-verksamhet är

  • verkstäder
  • kemtvätt
  • bensinstationer
  • billackering
  • sortering av avfall

Anmälningsplikt gäller även exempelvis för

Anläggningar:

  • som framställer eller bearbetar träbaserat bränsle eller andra träprodukter,
  • för samförbränning av icke-farligt avfall max 50 ton/kalenderår,
  • för anaerobisk framställning av biogas
  • vindkraftverk högre än 50 meter/ två eller fler verk tillsammans/ tillbyggnad av vindkraftsverk

Hur går anmälan till?

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att en riktig bedömning ska kunna göras av verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Miljöenheten kan också behöva besöka verksamheten för att göra denna bedömning.

Skicka blankett och bilagor till:

Miljöenheten
Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45, 147 45 Tumba.

Om en C-verksamhet startar eller bedrivs utan att en anmälan har gjorts till miljönämnden räknas detta som en otillåten miljöverksamhet enligt miljöbalken. Otillåten miljöverksamhet kan medföra böter eller fängelse i upp till två år.

Vad kostar det och hur lång tid tar det?

Handläggningen debiteras per timme, timavgiften är på 1 315 kronor. Du får normalt svar på ditt ärende inom sex veckor.

Senast uppdaterad:

Kontakta miljöenheten

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post: sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: