Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Energiberäkning

En energiberäkning är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Energiberäkningen ska verifieras inför slutbesked genom mätning eller beräkning. Senast två år efter att byggnaden tas i bruk ska en energideklaration göras som skickas till boverket.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: