Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Energiberäkning

En energiberäkning är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Energiberäkningen ska verifieras inför slutbesked genom mätning eller beräkning. Senast två år efter att byggnaden tas i bruk ska en energideklaration göras som skickas till boverket.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: