Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Certifierad

Inom flera fackområden finns eller behövs certifiering av sakkunniga. Sakkunnig är den person som har utbildning och/eller erfarenhet inom ett specifikt område och har uppfyllt kraven för ett godkänt certifikat, inom det egna fackområdet. Det gäller exempelvis för kontrollansvariga, tillgänglighetsakkunnig, brandsakkunniga och antikvariskt sakkunniga.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: