Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hemgångsteam - Stöd efter sjukhusvistelse

Botkyrkas  hemgångstteam hjälper dig som är över 65 år och har behov av extra stöd i hemmet efter att ha varit på sjukhus. Målet är att du ska känna dig trygg och klara dig själv så mycket som möjligt.

Hemgångsteamet är en form av hemtjänst som kan ge dig stöd i upp till tio vardagar efter att du kommit hem. Teamet arbetar under dagtid. Om du har behov av hjälp på kvällar, nätter och helger får du det av den vanliga hemtjänsten.

För att få hjälp av hemgångsteamet

Du ska vara över 65 år, ha behov av hjälp i hemmet samt känna oro och osäkerhet för att komma hem från sjukhuset. Beslut om hemtjänst med stöd av hemgångsteam tas av biståndshandläggare inför din utskrivning i ett vårdplaneringsmöte.

När du beviljats hemgångsteam får du en kontaktperson från teamet.

Din kontaktperson:

  • besöker dig på sjukhuset innan du åker hem.
  • möter upp när du kommer hem. Tillsammans går ni igenom det du behöver: till exempel att mat, mediciner och hjälpmedel finns på plats.
  • ger det stöd du har behov av under de första dagarna. Tillsammans kommer ni fram till de mål du vill uppnå.
  • hjälper dig med kontakten med andra som stödjer dig, till exempel vårdcentralens hemsjukvård.  

Du träffar samma person

Ambitionen är att du ska du möta samma person under tiden du får stöd från hemgångsteamet.

Mot slutet av perioden med hemgångsteam bokar kontaktpersonen ett uppföljningsmöte hemma hos dig. Förutom kontaktpersonen närvarar biståndshandläggaren och någon från hemtjänsten. Dina anhöriga kan också vara med, om du vill det. På mötet planeras det stöd du ska få i fortsättningen.

Senast uppdaterad:

Kontakta hemgångsteamet

Hemgångsteamets medarbetare når du via gruppnumret 08 530 223 51

Senast uppdaterad: