Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Översiktsplanen

Vår översiktsplan visar hur vi vill att Botkyrka ska utvecklas fram till år 2040.

Ny översiktsplan

Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats. Läs mer här.


Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda marken och vattnet, var vi kan bygga och var vi behöver värna om det som redan finns. Den tar sikte på framtiden – hur vi vill att kommunen ska utvecklas fram till år 2040.

Botkyrkas översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. Efter en översyn blev planen aktualitetsförklarad av kommunfullmäktige 26 april 2018. Då beslutades om ändringar som fördes in i ett särskilt dokument.

Översiktsplanen ger utrymme för 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetstillfällen. Vår övergripande strategi är att bygga bostäder och arbetsplatser i redan bebyggda områden, i första hand i bra kollektivtrafiklägen. Vi vill göra storstadsnära natur mer tillgänglig och skapa fysiska strukturer som ger en mer sammanhållen kommun, regiondel och storstad.

Karta över del av Botkyrka med olika delar till.

Översiktsplanearbetet bygger på en omfattande dialog med medborgarna.

Markanvändning

Botkyrkas översiktsplan innehåller fem övergripande strategier. De ger uttryck för Botkyrkas ambitioner och ger instruktioner för den planering som kommer efter, till exempel planprogram och detaljplaner.

De fem strategierna är

  • leva klimatsmart
  • plats att växa
  • hemma i storstaden
  • nära till storstadsnatur
  • utrymme för kreativitet.

Gällande plandokument

Dokumentet "Botkyrkas översiktsplan" antogs 2014. År 2018 beslutade kommunfullmäktige om vissa ändringar i planen. Ändringarna redovisas i dokumentet "Aktualitetsprövad översiktsplan".

Botkyrkas översiktsplan

Aktualitetsprövad översiktsplan

Kontakt

Fredrik Holmgren, samhällsplanerare
fredrik.holmgren@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: