Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Gällande detaljplaner

En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas. I kartan finns alla gällande detaljplaner i Botkyrka kommun.

Detaljplaner

Om du till exempel vill bygga ut din bostad och ska söka bygglov måste du först undersöka den gällande detaljplanen för området. I webbkartan visas alla gällande detaljplaner som ett blått lager.

Klicka i förstoringsrutan till vänster i kartan för att öppna kartan i helskärm.

Program till detaljplaner

Ett program till detaljplan, eller planprogram, kan i vissa fall göras innan detaljplanearbeten påbörjas för att klargöra hur marken i ett område ska användas i stora drag. Programmet förtydligar utgångspunkter, mål och konsekvenser, och innehåller ofta en vision för hur ett område ska utvecklas. Programmet följer sedan med in i arbetet med detaljplanen.

Senast uppdaterad:

Pågående detaljplaner

Här ser du var kommunen tar fram nya detaljplaner och ändrar i befintliga planer.

Pågående planararbete

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: